Diakonie ČCE,
středisko v Sobotíně

Diakonie ČCE, středisko v Sobotíně je neziskovou organizací, která již od roku 1992 poskytuje sociální služby seniorům a mladým lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Společně s nimi hledáme cestu, jak jim v jejich situaci pomoci.

Od svého vzniku se specializujeme především na poskytování pobytových služeb pro seniory – Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem s celkovou kapacitou 132 lůžek.

Pro pečující o osoby s projevy demence nabízíme Odlehčovací službu, kde můžeme na přechodnou dobu pomoci až 16 klientům.

Pečovatelská služba je určena dospělým lidem se sníženou soběstačností, kteří chtějí žít ve vlastní domácnosti. Služba působí v regionu Svazku obcí údolí Desné.

Ve prospěch mladých lidí bez funkčního rodinného zázemí provozujeme v Olomouci a v Jeseníku dva Domy na půl cesty.

Na které projekty chce Diakonie získat finance?

Zavřít