Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú.

Centrum sociálních služeb Pomněnka sídlí na Šumavské ulici v Šumperku a jedná se o nestátní neziskovou  organizaci, která přes 20 let poskytuje sociální služby osobám s  mentálním a kombinovaným postižením.

V současné době má registrovány 4 sociální služby: centrum denních služeb, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení a odlehčovací službu. Služeb organizace využívá v současné době přes 70 uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením včetně osob s PAS.

Mimo poskytování sociálních služeb se společnost zaměřuje i na další činnosti jako jsou: provoz Literární kavárny v Městské knihovně T. G. Masaryka v Šumperku, která zároveň slouží jako tréninkové pracoviště pro osoby s mentálním postižením, dále provoz šicí dílny, Farmy Pomněnka, Galerie pod Sluncem. Zaměstnává osoby s handicapem na chráněných pracovních místech a v neposlední řadě také pořádá nejrůznější osvětové, společenské a rehabilitační akce jak pro uživatele, tak pro veřejnost (besedy o bylinkách, jahodové hody, sportovní akce, karnevaly, pobyty u moře apod.).

Zavřít