PONTIS Šumperk o. p. s.

Pontis je obecně prospěšná společnost, která spojuje generace a pomáhá lidem různého věku v jejich složitých životních situacích. Vytváří rodinné prostředí, ve kterém prostřednictvím široké škály sociálních služeb pomáhá dětem, dospělým i seniorům k soběstačnosti, životní rovnováze a podporuje jejich zapojení do běžného života.

Nabízí profesionální pomoc lidem seniorského věku a jejich rodinám, ohrožené mládeži, osamělým rodičům s dětmi, osobám s pohybovým postižením a lidem se závislostmi. Je největším poskytovatelem sociálních služeb v Olomouckém kraji.

Na které projekty chce Pontis získat finance?

Zavřít