Sociální služby pro
seniory
Šumperk p.o.

Zařízení je příspěvkovou organizací s regionální působností zřízenou Olomouckým krajem. Poskytuje tři pobytové služby: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, a jednu  terénní pečovatelskou službu.

Jako vizi budoucího směřování vidíme v zajištění klidného a spokojeného života seniorům užívajícím naše služby. Chtěli bychom se přiblížit příjemnému a bezpečnému prostředí nahrazujícímu život ve vlastní rodině. Přejeme si poskytovat naše služby pod záštitou všelidských hodnot v co nejvyšší možné kvalitě, aby se jednou mohla stát případným útočištěm pro naše blízké, nebo dokonce pro nás samotné.

Zavřít